top of page

TIN TỨC & BÁO CHÍ VỀ DAX ZANDER: SEA PATROL

NCU Podcast

NCU Podcast # 006: Noah Knox Marshall về Bộ sách Khoa học viễn tưởng không theo chủ nghĩa viễn tưởng và Xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thông qua câu chuyện. Hầu hết chúng ta không chỉ muốn thể hiện bản thân một cách sáng tạo mà còn tạo ra tác động tích cực đến những người xung quanh. Chúng tôi muốn công việc của mình không chỉ giải trí mà còn tạo ra sự khác biệt. Đây là động lực thúc đẩy Noah Knox Marshall, và đó là lý do tại sao công việc của anh ấy lại đầy cảm hứng.

Noah Knox Marshall shares his passion for storytelling on Next creator up dot com podcast!
bottom of page