top of page

WIADOMOŚCI I PRASA O DAX ZANDER : SEA PATROL

Podcast UMK

Podcast NCU #006: Noah Knox Marshall o swojej niedystopijnej serii książek science-fiction i budowaniu lepszego świata poprzez historię. Większość z nas chce nie tylko twórczo wyrażać siebie, ale także wywierać pozytywny wpływ na otaczających nas ludzi. Chcemy, aby nasza praca nie tylko zapewniała rozrywkę, ale także robiła różnicę. To właśnie motywuje Noah Knox Marshalla i dlatego jego praca jest tak inspirująca.

Noah Knox Marshall shares his passion for storytelling on Next creator up dot com podcast!
bottom of page